Ánh nhìn hoàn hảo.

dài, dày, cong, và bóng hơn là những hiệu
quả mascara mang lại từ gốc đến ngọn.